ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย นิเทศ พบปะ พูดคุย เเลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย นิเทศ พบปะ พูดคุย เเลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่: 25 กรกฏาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย นิเทศ พบปะ พูดคุย เเลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย นิเทศ พบปะ พูดคุย เเลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันอังคาร ที่ 23 กรกฏาคม 2562 เวลา 12.30 น. ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย นิเทศ พบปะ พูดคุย เเลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมชั้น 3 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1850