กิจกรรมอบรมครูพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ภานุพันธุ์ คชินเผือก วันเสาร์ ที่ 27 กรกฏาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 โรงเรียนสาธิต มรภ.นศ. จัดกิจกรรมอบรมครู พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ภานุพันธุ์ คชินเผือก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิต มรภ.นศ.
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบรมครูพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ภานุพันธุ์ คชินเผือก วันเสาร์ ที่ 27 กรกฏาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 โรงเรียนสาธิต มรภ.นศ. จัดกิจกรรมอบรมครู พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ภานุพันธุ์ คชินเผือก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิต มรภ.นศ.

วันที่: 30 กรกฏาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
กิจกรรมอบรมครูพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ภานุพันธุ์ คชินเผือก  วันเสาร์ ที่ 27 กรกฏาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 โรงเรียนสาธิต มรภ.นศ. จัดกิจกรรมอบรมครู พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ภานุพันธุ์ คชินเผือก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิต มรภ.นศ.

กิจกรรมอบรมครูพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ภานุพันธุ์ คชินเผือก

วันเสาร์ ที่ 27 กรกฏาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 โรงเรียนสาธิต มรภ.นศ. จัดกิจกรรมอบรมครู พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ภานุพันธุ์ คชินเผือก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิต มรภ.นศ.

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1849