โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการเเละการวิจัยต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น โดย วิทยากร อาจารย์ภานุพันธ์ุ คชินเผือก
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการเเละการวิจัยต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น โดย วิทยากร อาจารย์ภานุพันธ์ุ คชินเผือก

วันที่: 26 สิงหาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการเเละการวิจัยต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น โดย วิทยากร อาจารย์ภานุพันธ์ุ คชินเผือก

โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการเเละการวิจัยต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น โดย วิทยากร อาจารย์ภานุพันธ์ุ คชินเผือก

วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. คณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อบรมโปรแกรมทำคะแนนในโครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการเเละการวิจัยต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น โดย วิทยากร อาจารย์ภานุพันธ์ุ คชินเผือก ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1855