อบรมการจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และเพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และเพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

วันที่: 06 ธันวาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
อบรมการจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และเพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

 

  คุณครู สาธิต มรภ.นครศรีฯ เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และเพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดย วิทยากร อาจารย์กัลยกร อนุฤทธิ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1846