โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็น Lab School
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็น Lab School

วันที่: 06 ธันวาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็น Lab School

📢 การนำเสนอรูปแบบการสอนของนักศึกษาเเละครูพี่เลี้ยง
✍️ โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็น Lab School
🕘 วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น.
➡️ ณ ห้องประชุมชั้น 3
🏫โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1847