หนูน้อย เข้าค่ายพักเเรม ระดับอนุบาล ครั้งที่ 27 วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

หนูน้อย เข้าค่ายพักเเรม ระดับอนุบาล ครั้งที่ 27 วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่: 06 กุมภาพันธ์ 2563  
เผยแพร่ข่าวนี้
หนูน้อย เข้าค่ายพักเเรม ระดับอนุบาล ครั้งที่ 27 วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักเรียนสาธิต
หนูน้อย เข้าค่ายพักเเรม
ระดับอนุบาล ครั้งที่ 27
วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ภาพข่าว Admin : ครูอทิตา เหลืองอ่อน

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1859