ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อนักเรียนระดับบริบาลและอนุบาลที่ผ่านการประเมินพัฒนาการเพื่อเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อนักเรียนระดับบริบาลและอนุบาลที่ผ่านการประเมินพัฒนาการเพื่อเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่: 15 พฤษภาคม 2563  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อนักเรียนระดับบริบาลและอนุบาลที่ผ่านการประเมินพัฒนาการเพื่อเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อนักเรียนระดับบริบาลและอนุบาลที่ผ่านการประเมินพัฒนาการเพื่อเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓


คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/Satit.NakhonSiThammarat/photos/pcb.1110727905960812/1110727399294196/?type=3&av=327541017612842&eav=AfZVfUM4KG_74l9mH7ZCdMzvBspiPfyVv1NIYWa_yFBRnY90-3TZi9dNGl5zpedCwg0&theater

 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 355