ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดการทดสอบประเมินพัฒนาการนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดการทดสอบประเมินพัฒนาการนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่: 15 พฤษภาคม 2563  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดการทดสอบประเมินพัฒนาการนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรื่อง กำหนดการทดสอบประเมินพัฒนาการนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.facebook.com/Satit.NakhonSiThammarat/photos/pcb.1110728752627394/1110728575960745/?type=3&av=327541017612842&eav=AfaovwAiIaMg35DOzU9XCNlsRYqSgMrioA3_wP983n3_RJV-TpeNaQnlPj-SRcWuCMo&theater


คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 307