ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่: 15 พฤษภาคม 2563  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรื่อง การรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/Satit.NakhonSiThammarat/photos/pcb.1110729339294002/1110729202627349/?type=3&theater


คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 325