ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่: 29 มิถุนายน 2563  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง  ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓

ประกาศคณะครุศาสตร์

เรื่อง  ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://web.facebook.com/Satit.NakhonSiThammarat/


คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 177