โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผ่านการประเมินตนเองตามมาตราการควบคุมหลัก ศบค. โควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผ่านการประเมินตนเองตามมาตราการควบคุมหลัก ศบค. โควิด-19

วันที่: 01 กรกฏาคม 2563  
เผยแพร่ข่าวนี้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผ่านการประเมินตนเองตามมาตราการควบคุมหลัก ศบค. โควิด-19

🔔 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
🤝ผ่านการประเมินตนเองตามมาตราการควบคุมหลัก ศบค. โควิด-19
#เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ในโรงเรียนป้องกันโควิด19

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 349