ประกาศ ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และ เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และ เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563

วันที่: 10 พฤศจิกายน 2563  
เผยแพร่ข่าวนี้
 ประกาศ ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และ เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563

 ปิดภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
📍 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ค่ะ ✨
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 162