ขอให้นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบเต็มความสามารถ เต็มเวลา ทบทวนก่อนหมดเวลา สอบปลายภาคเรียน 1/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบเต็มความสามารถ เต็มเวลา ทบทวนก่อนหมดเวลา สอบปลายภาคเรียน 1/2563

วันที่: 10 พฤศจิกายน 2563  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอให้นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบเต็มความสามารถ เต็มเวลา ทบทวนก่อนหมดเวลา สอบปลายภาคเรียน 1/2563

👩‍🏫 ขอให้นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบเต็มความสามารถ เต็มเวลา ทบทวนก่อนหมดเวลา
📥 สอบปลายภาคเรียน 1/2563
➡️ ระดับชั้นประถมศึกษา
📅 9 - 11 พฤศจิกายน 2563
🏫 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1866