ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครูปฐมวัย)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครูปฐมวัย)

วันที่: 15 มกราคม 2564  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศคณะครุศาสตร์  เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ (ครูปฐมวัย)

📢ประกาศคณะครุศาสตร์

➡เรื่อง  ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ (ครูปฐมวัย)

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

https://www.facebook.com/Satit.NakhonSiThammarat/photos/pcb.1309196246113976/1309196192780648/?type=3&theaterคำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 117