ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครูภาษาอังกฤษ 2 อัตรา)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครูภาษาอังกฤษ 2 อัตรา)

วันที่: 19 มีนาคม 2564  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ (ครูภาษาอังกฤษ 2 อัตรา)

📢ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
➡เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครูภาษาอังกฤษ 2 อัตรา)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 


คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 129