ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เลื่อนการสอบโดยไม่มีกำหนด ทางโรงเรียน ประเมินสถานะการณ์โควิด19 แล้วจะแจ้งการสอบอีกครั้งโดยล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เลื่อนการสอบโดยไม่มีกำหนด ทางโรงเรียน ประเมินสถานะการณ์โควิด19 แล้วจะแจ้งการสอบอีกครั้งโดยล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์

วันที่: 28 เมษายน 2564  
เผยแพร่ข่าวนี้
 ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เรื่อง เลื่อนการสอบโดยไม่มีกำหนด ทางโรงเรียน ประเมินสถานะการณ์โควิด19 แล้วจะแจ้งการสอบอีกครั้งโดยล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์

📢 ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
👉 เรื่อง เลื่อนการสอบโดยไม่มีกำหนด ทางโรงเรียน ประเมินสถานะการณ์โควิด19 แล้วจะแจ้งการสอบอีกครั้งโดยล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ค่ะ
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 58