ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่ิิอผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครูภาษาอังกฤษ และครูภาษาจีน)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่ิิอผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครูภาษาอังกฤษ และครูภาษาจีน)

วันที่: 30 เมษายน 2564  
เผยแพร่ข่าวนี้
 ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่ิิอผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครูภาษาอังกฤษ และครูภาษาจีน)

📢 ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
➡️ เรื่อง รายชื่ิิอผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครูภาษาอังกฤษ และครูภาษาจีน)
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1810