ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน เเละการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เเละ กำหนดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Line และ On Hand ทุกระดับชั้น ตั้งเเต่วันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน เเละการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เเละ กำหนดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Line และ On Hand ทุกระดับชั้น ตั้งเเต่วันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2564

วันที่: 11 มิถุนายน 2564  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน เเละการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เเละ กำหนดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Line และ On Hand ทุกระดับชั้น ตั้งเเต่วันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2564

📢 ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน เเละการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
✅ ด้วยสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กำหนดเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564
👉 เเละ กำหนดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Line และ On Hand ทุกระดับชั้น ตั้งเเต่วันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2564
 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 223