28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯในรัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯในรัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

วันที่: 29 กันยายน 2564  
เผยแพร่ข่าวนี้
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯในรัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯในรัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย 🇹🇭🇹🇭🇹🇭

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1876