ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (กรรมการจากภายนอก)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (กรรมการจากภายนอก)

วันที่: 08 ตุลาคม 2564  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (กรรมการจากภายนอก)

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(กรรมการจากภายนอก)
 
 
 
 
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 42