วันนี้ (8 ต.ค. 2564) เวลา 13.30 - 16.00 น. โรงเรียนสาธิต มรภ.นครศรีฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (8 ต.ค. 2564) เวลา 13.30 - 16.00 น. โรงเรียนสาธิต มรภ.นครศรีฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่: 12 ตุลาคม 2564  
เผยแพร่ข่าวนี้
วันนี้ (8 ต.ค. 2564) เวลา 13.30 - 16.00 น. โรงเรียนสาธิต มรภ.นครศรีฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 วันนี้ (8 ต.ค. 2564) เวลา 13.30 - 16.00 น. โรงเรียนสาธิต มรภ.นครศรีฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


➡️ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมชี้แจงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ.2564 และเรื่องวิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช(กรรมการจากภายนอก) เรื่องการอบรมครูการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน ผลการอบรมมีครูเข้าอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์


👉 ณ ห้องประชุมท่อเเก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชคำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 82