ประกาศ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 12 ตุลาคม 2564  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

📢 ประกาศ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
✅ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
👉 การรับสมัคร ผู้สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครที่สำนักงานโรงเรียนสาธิต ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 14 – 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครไปที่สำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 ทั้งนี้จะถือเอาวันที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเอกสารเป็นวันรับสมัคร
➡️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโรงเรียนสาธิตฯ
📲 โทรศัพท์ 075-845526
เพจ สาธิต มรภ.นครศรีฯ


เพจ สาธิต มรภ.นครศรีฯ

https://web.facebook.com/Satit.NakhonSiThammarat/photos/pcb.1500525013647764/1500522450314687/


คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1781