นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid19 ในวันเสาร์ ที่ 20 พย. 64 เวลา 9:00 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid19 ในวันเสาร์ ที่ 20 พย. 64 เวลา 9:00 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่: 22 พฤศจิกายน 2564  
เผยแพร่ข่าวนี้
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid19  ในวันเสาร์ ที่ 20 พย. 64 เวลา 9:00 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid19

ในวันเสาร์ ที่ 20 พย. 64 เวลา 9:00 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

โดยการควบคุมดูเเล คุณครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1861