ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่: 10 พฤษภาคม 2565  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ อัตรา
สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา
สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา
 
 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1898