ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

วันที่: 23 พฤษภาคม 2565  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง  ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1921