ข่าวกิจกรรม

วันนี้ ( ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑ ) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรูเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมี ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง เป็นประธารในพิธี ณ ลานกิจกรรม

วันที่: 26 กรกฏาคม 2561  
วันนี้ ( ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑ ) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรูเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมี ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง เป็นประธารในพิธี ณ ลานกิจกรรม

 

      
      
      
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1733