ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 กรกฏาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ถวายเทียนพรรษา ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์

วันที่: 28 กรกฏาคม 2561  

 เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 กรกฏาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ถวายเทียนพรรษา ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์

 

      
 
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1733