ข่าวกิจกรรม

ประชุมครู วันที่ 27 ม.ค. 2563

วันที่: 28 มกราคม 2563  

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2563 เวลา 16.00 - 17.00 น. ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย ประชุมครู เพื่อชี้เเจง ติดตามการทำคะเเนนสอบกลางภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 การดำเนินงานวิชาการ การปฏิบัติงานของครู และ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ภาพข่าว 

Admin : ครูอทิตา เหลืองอ่อน

 

 

     
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1739