ข่าวกิจกรรม

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 2 - 9 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่: 06 กุมภาพันธ์ 2563  

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
ร่วมเเต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 2 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
ร่วมรณรงค์เพื่อเป็นส่วนร่วมที่ดีของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพข่าว Admin : ครูอทิตา เหลืองอ่อน

 

      
   
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1736