ข่าวกิจกรรม

ประชุม Reventing โรงเรียนสาธิต ประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google meet เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อ reventing สู่ โรงเรียนต้นแบบ

วันที่: 21 เมษายน 2563  

➡️ประชุม Reventing โรงเรียนสาธิต
เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อ reventing สู่ โรงเรียนต้นแบบ
วันนี้(21 เม.ย.2563) เวลา 9.30 - 12.00 น.
➡️ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย ประชุมรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยรองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google meet เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อ reventing สู่ โรงเรียนต้นแบบ
📍 work from home 🏠
💻 SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19✌️

 

    
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1709