ข่าวกิจกรรม

อบรมออนไลน์ วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2563 หัวข้อ "ทักษะการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google classroom" โดย วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ ผศ.รัชนี สิทธิศักดิ์

วันที่: 12 พฤษภาคม 2563  

 คุณครูสาธิต มรภ.นศ. รับการอบรมออนไลน์
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2563
➡️ การสร้างห้องเรียนออนไลน์
📍 หัวข้อ "ทักษะการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google classroom"
👉โดย วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ ผศ.รัชนี สิทธิศักดิ์
👏เราจะส่งความรู้และทักษะที่จำเป็นถึงบ้านนักเรียนทุกคน 📚

 

      
      
   
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 506