ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคุณโลกยะ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 12 ตุลาคม 2564  

📢 เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. โรงเรียนสาธิต มรภ.นครศรีฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
➡️ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (กรรมการจากภายนอก) คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รายงานผลการดำเนินงามตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2564 และ การพิจารณา(ร่าง)ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
👉 ณ ห้องประชุมคุณโลกยะ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
      
     
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 106