ข่าวกิจกรรม

การนำเสนอวิสัยทัศน์ สัมภาษณ์ และการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2564 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

วันที่: 17 พฤศจิกายน 2564  
📢 การนำเสนอวิสัยทัศน์ สัมภาษณ์ และการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2564
📥 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
       ภาพ : ครูวรอัต ทองประดิษฐ

 

      
      
      
      
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1866