ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564

วันที่: 03 ธันวาคม 2564  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 3 ธันวาคม เวลา 09.00 น. รองผู้อำนวยการนายเอกชัย ทิพย์เสภา เป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 โดยมี คณะ ครูบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรม
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
     
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1867