ข่าวกิจกรรม

ท่านผู้อำนวยการนายสินเทา บุญขวัญ ประชุมครู เเละ บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏำนครศรีธรรมราช ก่อนปิดภาคเรียน

วันที่: 31 มีนาคม 2565  
👉 ท่านผู้อำนวยการนายสินเทา บุญขวัญ ประชุมครู เเละ บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏำนครศรีธรรมราช ก่อนปิดภาคเรียน โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางวัลภา วิเชียรสราง และ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนายเอกชัย ทิพย์เสภา ประชุมชี้เเจงงานบุคลากร การส่งเอกสารตามหลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2565 การจัดการชั้นเรียน เเละ ผลการสอบ O-net , RT สอบเข้าเรียนต่อของนักเรียน ณ ห้องประชุมลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
📅 วันที่ 30 มีนาคม 2565
เวลา 9.30 - 12.00 น.

 

      
 
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1854