รถรับ-ส่งนักเรียนเอกชน
# ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น เส้นทางรถ หมายเลขโทรศัพท์
1 นายมณทล สินสิริ ลุงช้าง ในเมือง-ท่าวัง 0866824862
2 นายธีระพงศ์ ประภาศิลป์ ลุงกบ ในเมือง-อ้อมค่าย-สะพานยาว-หัวอิฐ 0846898981
3 นายสมศักดิ์ ลุงศักดิ์ พรหมคีรี-ดอนคา-ชุมขลิง-สวนหมาก 0878910296
4 นายวรรณชัย ครุทธามาศ ลุงบ่าว พรหมคีรี-ในเขียว-ดอนคา-เขาขุนพนม 0815383654
5 นายจักรกฤษ เกลี้ยงทอง น้าโอ๋ พรหมคีรี-ในเขียว-ดอนคา-เขาขุนพนม 0815383654
6 นายชัยภูเดช จงจิตต์ พี่บ่าว พรหมคีรี-ในเขียว-ดอนคา 0969859577
7 นางยุบล นาคเกิด ป้าบล นบพิตำ-โรงเหล็ก 0932704166
8 นายสมบัติ สุขเพิ่ม น้าดอน ลานสกา-คีรีวง-เขาแก้ว 0641236934
9 นายสุพจน์ แก้วหีด ลุงพจน์ นาเหรง-น้ำตก 0815749131
10 นายเจษฎา แวววันจิตร บังซี 1.ท่าศาลา-สระแก้ว-แยกวัดโหนด 2.ท่าศาลา-โรงเรียนเมือง/ชลประทานท่าดี 0994314280
11 นายตะวัน ตลึงเพ็ชร น้าตะวัน น้ายูง คีรีวง 0930082579 0810834394